ශ්‍රේෂඨ චරිත​

වීර පුරන්අප්පු

බොම්බාය ප‍්‍රදේශයේ මහාරාෂ්ඨ නමින් සැලකෙන පවුලක 1899 දෙසැම්බර් මස 31 වැනි දින

වීර පුරන්අප්පු

‘මගේ මව මා වැනි තවත් පුතුන් දෙනෙකු බිහි කළා නම් ඉංග‍්‍රීසීන් මෙරටින් අතුගා දමන්නට තිබුණා.”ඒ 1848 ජනවාරි 06 වන දා මහනුවර බෝගම්බර වැව අසල දී වීර පුරන්අප්පු විසින් කියන ලද වැකියකි. මෙසේ මාතලේ 

 වික්ටර් හියුගෝ

වත්තේ පිටියේ දුව පැන ඇවිද ගිය දූ සිඟිත්ත නැවතත් දෙවියන් විසින්ම කැඳවාගෙන ගිහින් ‘තාත්

More News »

add_one